โรงเรียนแจงร้อนวิทยา โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๖    จัดพิธีเบิกเนตรพระพุทธรูปประจำห้องเรียน เพื่อเป็นศูนย์รวมแห่งศรัทธาในการกำเนิดสติและสมาธิ ตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ 

 

 

     ประกาศโรงเรียนแจงร้อนวิทยา เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ประจำปีการศึกษา 2562  

            นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   

           นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

 


กรอกที่อยู่ ม.3 ม. 6 เพื่อลงวารสาร ที่นี้

ประกาศโรงเรียนแจงร้อนวิทยา เรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขัั้นพื้นฐาน  

        !!!!!ประกาศ!!!!!!  ให้นักเรียนที่มีรายชื่อมาซ้อมรับเกียรติบัตรในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 13.00 น.

                                วันจริงให้นักเรียนมาพร้อมกันในเวลา 7.00 น. โดยให้แต่งชุดนักเรียนมาให้เรียบร้อย (วันที่ 1 มีนาคม 2561)

 

ตรวจสอบรายชื่อผู้สอบผ่านนักธรรมได้ที่นี้

ผู้สอบผ่านนักธรรมชั้นตรีปีการศึกษา 2559

ผู้สอบผ่านนักธรรมชั้นโทปีการศึกษา 2559

ผู้สอบผ่านนักธรรมชั้นเอกปีการศึกษา 2559

อ่านทั้งหมด

 


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) ประกาศโรงเรียน

โรงเรียนแจงร้อนวิทยา เปิดสอบประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) ประกาศโรงเรียน  รายละเอียด (16 พ.ย. 2561)

 

ยกเลิกกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) ประกาศยกเลิก ( 8 พ.ย. 2561)

โรงเรียนแจงร้อนวิทยา เปิดสอบประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) ประกาศโรงเรียน  รายละเอียด (1 พ.ย. 2561)

โรงเรียนแจงร้อนวิทยารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานขับรถ จำนวน 1 อัตรา ตามรายการที่แนบนี้ เอกสารหน้า 1  เอกสารหน้า 2

โรงเรียนแจงร้อนวิทยามีความประสงค์จะจัดซื้อหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน  ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 536 คน  ตามรายการที่แนบนี้  

โรงเรียนแจงร้อนวิทยา เปิดสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน จำนวน 1 งาน ตามเอกสารแนบนี้  

โรงเรียนแจงร้อนวิทยามีความประสงค์จะจัดซื้อหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน  ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 536 คน  ตามรายการที่แนบนี้